SPOLUPRÁCE OD 2015
grafické práce / DTP
GENERALI newsletter
GENERALI newsletter
GENERALI newsletter
GENERALI newsletter
GENERALI newsletter
GENERALI newsletter
GENERALI voucher
GENERALI voucher
GENERALI vánoční dárek
GENERALI vánoční dárek
GENERALI dopis
GENERALI dopis
GENERALI vánoční dárek
GENERALI vánoční dárek
ALLIANZ direct mail
ALLIANZ direct mail
ALLIANZ direct mail
ALLIANZ direct mail
ALLIANZ direct mail
ALLIANZ direct mail
ALLIANZ direct mail
ALLIANZ direct mail
gynekologická konference
gynekologická konference
gynekologická konference
gynekologická konference
gynekologická konference
gynekologická konference
katalog osvětlení LAMBERGA
katalog osvětlení LAMBERGA
katalog osvětlení LAMBERGA
katalog osvětlení LAMBERGA
katalog osvětlení LAMBERGA
katalog osvětlení LAMBERGA
katalog osvětlení LAMBERGA
katalog osvětlení LAMBERGA
Špičkový grafický designér pro direct marketing – i to je Šárka Tomická. Zkušenosti, zúročené v desítkách direct
marketingových kampaní, které pro klienty 5P Agency v posledních letech realizovala – dnes také pod vlastní
značkou – ji bezpečně řadí mezi nepočetnou skupinu kreativců v Česku, kteří oboru direct marketingu rozumí
jak po grafické, tak i technické stránce.

DRAHOMÍR VIKTORIN
5P Agency, spol. s r.o.
Back to Top